Højskolegrundens udvikler: Fællesskabet er vores filosofi

Højskolegrundens udvikler: Fællesskabet er vores filosofi

28. august 2018 Erhverv 0

Den lokale udvikler er netop rykket ind i et nyt domicil tæt ved Røde Port. En beliggenhed som står i skærende kontrast til virksomhedens igangværende udstykninger, der alle er skabt ud fra en målsætning om at få mennesker til at mødes.

Den tager sig elegant og mondæn ud. Den hvidkalkede bygning på Københavnsvej. Indtil for nylig kunne den ellers bedst karakteriseres som en sminket ruin, men det udgangspunkt skræmte ikke BBByg, der på blot to måneder – fra maj til juli i år – købte og istandsatte, det der i dag er den lokale projektudvikler- og entreprenørvirksomheds nye domicil.
”Vi var først og fremmest interesserede i bygningen på grund af placeringen tæt ved Røde Port. Den ligger centralt, men adgangsforholdene er samtidig langt bedre, end hvis den lå helt inde i centrum”, forklarer Lennert Petersen, som både ejer og driver virksomheden, der blev grundlagt tilbage i 1974. I de første mange år med erhvervsbyggeri som det altoverskyggende fokus.
Omstillingsparat
Siden Lennert Petersens ankomst i 1998, først som partner og sidenhen eneejer og direktør, er der imidlertid sket et skifte, og virksomheden er i dag en dominerende aktør inden for boligudstykninger i alle afskygninger.
”Det der først og fremmest kendetegner virksomheden er, at vi altid har været omstillingsparate i vores måde at operere på”, forklarer ejeren, der startede sin karriere som blikkenslager, men sidenhen har videreuddannet sig til bygningskonstruktør.
BBByg’s øgede fokus på udvikling af jord målrettet private ses ikke mindst i Roskilde, hvor udvikleren netop nu har hele tre vidt forskellige udviklingsprojekter i gang. Senest har virksomheden fået til opgave at udvikle højskolegrunden på Frederiksborgvej, der ejes af Thomas og Annizette Gjørup. 
Højskoleplan undervejs
En helhedsplan for det attraktive område er lige nu undervejs, der ifølge Lennert Petersen skal resultere i både leje-, ejer-, og andelsboliger målrettet alt fra børnefamilier til enlige og seniorer.
”Vi ønsker at skabe diversitet, både i forhold til hvilken type af mennesker, der bor der, og ejerformen. På den måde får vi skabt en udstykning, hvor du får det brede billede af det danske samfund”, forklarer entreprenøren, der også har planer for, hvad der skal ske med den bevaringsværdige, men stærkt forfaldne hovedbygning. 
En bygning Lennert Petersen håber på at kunne restaurere i løbet af næste år, og som på længere sigt er udset til at skulle spille en central rolle i projektet.
”Vores ambition er, at højskolebygningen skal omdannes til lejligheder og fælleshus for hele udstykningen. Vi ønsker at skabe et samlingspunkt, hvor folk kan mødes og eksempelvis lave mad sammen eller holde arrangementer sammen”, forklarer han.
Fællesskab eller ej, så medgiver Lennert Petersen gerne, at de opførte boliger kommer til at ligge i den mere eksklusive ende rent prismæssigt. Netop eksklusive projekter er dog langt fra grundtonen i virksomheden, mener udvikleren, der blandt andet henviser til et andet af BBByg’s udstykningsprojekter tæt ved Osted, der er blevet døbt Møllegårdsjorden. Et for nuværende stykke bar mark, der i løbet af næste år skal omdannes til 49 salgsklare parcelhusgrunde og 48 rækkehuse.
”Vi udvikler i Osted, fordi det ikke er alle, der har en husstandsindkomst på over en million kroner om året. Og i takt med at priserne stiger i både København og Roskilde, flytter tingene sig længere ud”, forklarer Lennert Petersen.
Vindinges grønne fællesskab
Mens hverken højskolegrunden og Møllegårdsjorden ved selvsyn afslører, at der for øjeblikket udvikles på livet løs i de to områder, er det helt anderledes i Vindinge, der er en af Roskildes hurtigst voksende satellitbyer.
Ikke mindst i den nordlige del, hvor BBByg er i fuld gang med en byggemodning, der skal understøtte 22 nye parcelhusgrunde og 48 rækkehuse. Et ambitiøst projekt, hvor åbne rekreative områder skal sikre luft såvel som sammenhæng mellem de mange nye boliger, der i de kommende år vil skyde op. 
”Selve indfaldsvejen bliver en lang allé og selve udstykningen ligger således, så hver del af de i alt seks etaper er adskilt af grønne kiler. Det betyder, at fortætningen ikke bliver særlig stor, der bliver tværtimod meget friareal”, afslører Lennert Petersen om den nye bydel, hvor der således, på linje med BBByg’s visioner for højskolegrunden, vil være rig lejlighed til at mødes og dyrke fællesskabet. 
”Det ligger helt grundlæggende i vores filosofi at samle forskelligheder. Det er vigtigt i et samfund som vores, at man tager ansvar og forstår, at vi ikke skal skabe ghettoer, men sørge for at blande kortene, for sammen kan vi trække hinanden op”, forklarer Roskilde-udvikleren.
BBByg
Roskildensisk projektudvikler- og entreprenør. Virksomheden, der netop er flyttet til Københavnsvej, blev grundlagt i 1974 og startede ud med at bygge landbrugshaller. Siden dengang har BBByg blandt andet beskæftiget sig med kontorbyggeri og butikscentre, mens entreprenøren gennem de seneste ti år har udvidet fokus, så det i dag også omfatter boligudstykninger. BBByg ejes og drives i dag af Lennert Petersen, der har været en del af virksomheden i 20 år. Lennert Pedersen er født, opvokset og bosiddende i Roskilde.